NAC0100Garantie op horloges

Na aankoop wordt een horloge twee jaar gegarandeerd tegen fabrieksfouten. Beschadigingen die ontstaan door invloeden van buitenaf of door onjuist gebruik vallen echter buiten deze garantie. Schade ontstaan door condens, of door het binnendringen van water, wordt alleen verholpen onder garantie indien het horloge als zodanig gekenmerkt is. Zie verder onze algemene informatie over de garantie en service.

Waterdichtheid van horloges

Indien een waterdicht horloge in contact is geweest met zout water, dient het daarna goed met schoon water te worden afgespoeld en afgedroogd. Onder waterdicht wordt verstaan het verhinderen van het binnendringen van water. Hier zijn een viertal gradaties of waterdieptes in te onderscheiden. Hierbij moet in acht worden genomen dat bij beweging onder water de druk veel groter is. De verschillende waterdieptes worden aangemerkt met een code. Deze codes geven aan hoe waterdicht uw horloge is. Een waterwerend horloge heeft bijvoorbeeld code 3ATM of W3 en een horloge wat waterdicht is tot een diepte van 200/300 meter heeft code 20ATM. Door te klikken op onderstaande codes kunt u bekijken in hoeverre uw horloge bestand tegen water is. Mocht u nog vragen hebben omtrent dit onderwerp kunt u ook contact met ons opnemen.